DYREKCJA

Dyrektor: mgr Ewa Kmiecik

WYCHOWAWCY

mgr Michał Złomańczuk – wychowawca klasy Ia
mgr Hanna Werońska – wychowawca klasy Ib
mgr Renata Baranowa – wychowawca klasy IIa
mgr Grzegorz Perek – wychowawca klasy IIb
mgr Jerzy Marzec – wychowawca klasy IIIa
mgr Teresa Kucybała – wychowawca klasy IIIb

RELIGIA

o. Karol Amroż

JĘZYK POLSKI

mgr Renata Baranowa
mgr Ewa Kmiecik

HISTORIA

mgr Grzegorz Perek
mgr Mirosław Ząbkiewicz

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Grzegorz Perek

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

mgr Brian Scott

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Michał Złomańczuk – koordynator języka angielskiego
mgr Anna Tadla-Bryndza
mgr Ewa Petryszak
mgr Magdalena Wiecha
mgr Brian Scott

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Anna Konieczny
mgr Monika Małżeńska

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Dorota Majewska

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Agnieszka Ryszka
mgr Elżbieta Repeć

MATEMATYKA

mgr Hanna Werońska
mgr Jerzy Marzec

CHEMIA

dr Waldemar Tejchman

GEOGRAFIA

mgr Michał Złomańczuk

FIZYKA

mgr Elżbieta Szymańska-Maj

BIOLOGIA

mgr Teresa Kucybała

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Teresa Kucybała

PLASTYKA

mgr Małgorzata Bzowska

MUZYKA

mgr Anita Pyrek

INFORMATYKA

mgr Katarzyna Malara

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Małgorzata Bzowska
mgr Anita Pyrek
mgr Janusz Pieszczyk

ZAJĘCIA TECHNICZNE

mgr Marcin Kubicki
mgr Maria Husarska
mgr Bogusław Natkaniec

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Marta Pałka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Beata Jewiarz
mgr Marta Pałka
mgr Magdalena Syta
mgr Marcin Mucha
mgr Ewelina Prokop
mgr Jacek Zuba

PSYCHOLOG

mgr Alina Miczyńska-Gumuła

ADMINISTRACJA

Agnieszka Urban – sekretariat
Zofia Dąbrowska – pielęgniarka szkolna
Bronisław Janik, Zbigniew Janik

powrót na górę