DYREKCJA

Dyrektor: mgr Ewa Kmiecik

WYCHOWAWCY

mgr Renata Baranowa – wychowawca klasy Ia
mgr Grzegorz Perek – wychowawca klasy Ib
mgr Jerzy Marzec – wychowawca klasy IIa
mgr Teresa Kucybała – wychowawca klasy IIb
mgr Michał Złomańczuk – wychowawca klasy IIIa
mgr Hanna Werońska – wychowawca klasy IIIb

RELIGIA

mgr Iwona Borek
o. Karol Amroż

JĘZYK POLSKI

mgr Renata Baranowa
mgr Ewa Kmiecik

HISTORIA

mgr Grzegorz Perek

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Grzegorz Perek

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

mgr Brian Scott

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Michał Złomańczuk – koordynator języka angielskiego
mgr Anna Tadla-Bryndza
mgr Ewa Petryszak
mgr Brian Scott

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Anna Konieczny
mgr Monika Małżeńska
mgr Małgorzata Kępka

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Elżbieta Repeć

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Agnieszka Ryszka

MATEMATYKA

mgr Hanna Werońska
mgr Jerzy Marzec

CHEMIA

dr Waldemar Tejchman

GEOGRAFIA

mgr Stanisława Kolasa
mgr Michał Złomańczuk

FIZYKA

mgr Elżbieta Szymańska-Maj

BIOLOGIA

mgr Teresa Kucybała

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Teresa Kucybała

PLASTYKA

mgr Małgorzata Bzowska

MUZYKA

mgr Anita Pyrek

INFORMATYKA

mgr Marta Mikulska

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Małgorzata Bzowska
mgr Anita Pyrek
mgr Janusz Pieszczyk

ZAJĘCIA TECHNICZNE

mgr Marcin Kubicki
mgr Bogusław Natkaniec

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Marta Pałka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Beata Jewiarz
mgr Dorota Kubica
mgr Kazimierz Iciek
mgr Ewelina Prokop
mgr Jacek Zuba

PSYCHOLOG

mgr Alina Miczyńska-Gumuła

ADMINISTRACJA

Małgorzata Burza – sekretariat
Zofia Dąbrowska – pielęgniarka szkolna
Bronisław Janik, Zbigniew Janik

powrót na górę