DYREKCJA

Dyrektor: mgr Ewa Kmiecik

WYCHOWAWCY

mgr Jerzy Marzec – wychowawca klasy Ia
mgr Teresa Kucybała – wychowawca klasy Ib
mgr Michał Złomańczuk – wychowawca klasy IIa
mgr Hanna Werońska – wychowawca klasy IIb
mgr Grzegorz Perek – wychowawca klasy IIIa
mgr Renata Baranowa – wychowawca klasy IIIb

JĘZYK POLSKI

mgr Renata Baranowa
mgr Ewa Kmiecik

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Michał Złomańczuk – koordynator języka angielskiego
mgr Anna Tadla - Bryndza
mgr Ewa Petryszak
mgr Brian Scott

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Anna Konieczny
mgr Monika Małżeńska
mgr Anna Kozioł

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Dorota Majewska

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Ewa Kopta-Gonzalez

HISTORIA

mgr Grzegorz Perek

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Grzegorz Perek

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

mgr Brian Scott

MATEMATYKA

mgr Hanna Werońska
mgr Jerzy Marzec

BIOLOGIA

mgr Teresa Kucybała

FIZYKA

mgr Elżbieta Szymańska-Maj

CHEMIA

dr Waldemar Tejchman

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Teresa Kucybała

GEOGRAFIA

mgr Stanisława Kolasa

GEOGRAFIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

mgr Michał Złomańczuk

MUZYKA

mgr Anita Pyrek

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Małgorzata Bzowska
mgr Janusz Pieszczyk

PLASTYKA

mgr Małgorzata Bzowska

ZAJĘCIA TECHNICZNE

mgr Marcin Kubicki
mgr Bogusław Natkaniec

INFORMATYKA

mgr Katarzyna Malara

RELIGIA

mgr Iwona Borek
o. Karol Amroż

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Beata Jewiarz
mgr Dorota Kubica
mgr Marta Pałka
mgr Jacek Zuba

PSYCHOLOG

mgr Alina Miczyńska-Gumuła

ADMINISTRACJA

Małgorzata Burza – sekretariat
Zofia Dąbrowska – pielęgniarka szkolna
Bronisław Janik, Zbigniew Janik

powrót na górę